OM BNL TRANSPORT

BNL Transport är ett åkeri som främst utför livsmedelstransporter och då i huvudsak frys- och kyltransporter. Vi kör såväl lokalt som till andra platser i Sverige och Europa.

Verksamheten startades 1982 av Bengt Nilsson och fyra år senare ombildades företaget till aktiebolag. Från att ha varit ett åkeri med endast en lastbil har nu företaget vuxit och både antalet anställda och antalet lastbilar har ökat.

 

Vill du jobba på BNL Transport AB? Ansök idag så kontaktar vi er.

våra tjänster

Vi är 45 st anställda i verksamheten och har även extrapersonal som hjälper till vid behov. Vi följer de arbetstidslagar som finns och har som mål att alltid leverera godset enligt utsatt tid.

Chaufförerna har truckutbildning och erfarenhet av olika transporter, främst av kyl- och frystransporter.

Våra chaufförerna har YKB och några av dem har också ADR utbildning.

Vår arbetsmiljö skall vara säker och stimulerande samt präglas av respekt och tillit till individen.

Arbetsmiljön skall främja personlig utveckling och kvalitet, där varje anställds kunskap och erfarenhet tas till vara och där var och en tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.

Dessutom är alla våra lokaler, inklusive fordon, rökfria. Medtagande av husdjur är tillåtet endast efter tillstånd från arbetsledningen och ska behandlas ytterst restriktivt med hänsyn till framförallt allergiker.

BNL Transport arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett stort ansvar för trafiksäkerheten.

Alla anställda på BNL Transport skall därför alltid följa gällande lagar och regler samt genom sin attityd och sitt beteende visa hänsyn till andra trafikanter och därigenom bidra till en säkrare trafikmiljö.

BNL Transport ska betraktas som ett gott föredöme i trafiken.

– Informera och utbilda berörda personer i trafiksäkerhetsfrågor.

– Uppdrag planeras så att föraren alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållande och gällande hastighetsregler.

– Egenkontroll utförs på fordonen så att de vid varje förhållande är i trafiksäkert skick.

– Bilbälte alltid används.

– Fordon ska inte framföras i högre hastighet än 80 km/h. (Fordonen är spärrade till 80km/h).

– Aldrig vara påverkad av alkohol eller andra förbjudna preparat på arbetet, Alla våra fordon är utrustade med Foxguard alkolås.

– Särskild hänsyn tas till barn och oskyddade trafikanter.

– Aldrig vara påverkad av alkohol eller andra förbjudna preparat på arbetet, Alla våra fordon är utrustade med Foxguard alkolås.

– Särskild hänsyn tas till barn och oskyddade trafikanter.

– Eventuella förändringar, tex. Gällande körkortsinnehav meddelas omgående till arbetsgivaren.

BNL Transport distribuerar tempererade livsmedel och annat gods. Tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi transportlösningar som uppfyller ställda kvalitetskrav med minsta möjliga miljöbelastning.

– Utifrån våra betydande miljöaspekter eftersträvar vi att minska resursanvändning och förebygga utsläpp.

– Vi fastställer och följer upp miljömål och aktiviteter i vår verksamhetsplan för att nå ständig förbättring.

– Vi efterlever gällande lagstiftning och andra krav som berör verksamheten.

Vårt agerande och alla våra fordon och tjänster skall uppfylla de kvalitetskrav kunden ställer.

Varje uppdrag skall utföras så att de motsvarar kundens förväntningar och blir en rekommendation för kommande affärer.

Kontaktinformaton

Transportbokning

Transportledare

Terminal Arlöv

Kontaktinfo

Trafikledning

Jerry Pettersson & John Lindqvist

Mikael Andersson

Fordonsansvarig

Anita Nilsson

Administration

BNL Transport är ett åkeri som främst utför livsmedelstransporter och då i huvudsak frys- och kyltransporter. Vi kör såväl lokalt som till andra platser i Sverige och Europa.

 

Allmän Information

© 2024 All rights reserved​